Abanova kobka - http://diablo.gameplanet.cz/

Menu
Slovníček

Anketa
Zkoušeli jste už nějaký mod na Diablo?
Ano, jeden. [34%] [379854]

Ano, více než jeden. [33%][371881]

Nezkoušel(a) jsem. [33%][367914]

Počet hlasů: 1119649

News
15.7.2007 - News
Nová otázka v anketě. Zero
6.7.2007 - News
Znovu jsem zprovoznil fórum. Pevně doufám, že se nebude opakovat předešlá situace. Zero
31.5.2007 - News
Fórum pozastaveno Zero
10.5.2007 - News
Změnil jsem otázku v anketě, bohužel se mi nedaří rozjet více jak 4 odpovědi, takže to musí být takto. Hlasujte pokud možno jen jednou a ne stále dokola, pak je to nepřehledné a ztrácí to smysl. Díky Zero
16.3.2007 - News
Možná jste si všimli, že se tu pár věcí změnilo. Je toho zatím opravdu jenom trochu, ale dělám na tom. A doplnil jsem odkazy, stránka SuE je v současnosti jedna z nej. Zero

Search

Online
Abanovu kobku si právě prohlí·í 13 lidí.
Celkem přístupů: 4719827

Náhled pro tisk stránky

Základní pojmy  Atributy předmětů

Platí pro Diablo 2 i Expansion Set Slovníček Platí pro Diablo 2 i Expansion Set

Možná jste si všimli, že se na této stránce u popisů předmětů, charakteristik ap. používají výhradně anglické výrazy, které naleznete ve hře. Je to kvůli vyšší autentičnosti a přesnosti. Nicméně majitelé češtiny do Diabla 2 nebo začínající hráči neznající anglický jazyk by s tím mohli mít problémy, a proto vznikl tento slovníček! Měla by tu být stručná charakteristika všech anglických výrazů, zejména z oblasti vlastností předmětů. Pokud byste našli nějaký výraz, který jsme vynechali, pošlete nám ho e-mailem a my ho sem přidáme!

Základní pojmy:
Character Herní postava Diabla 2.
Gold Zlato. Asi není třeba dále vysvětlovat...
Stash Vaše osobní truhla ve městě.
Level Úroveň postavy, čím vyšší, tím je postava silnější.
Experience Zkušenost vaší postavy, kterou získáváte za zabíjení monster. Potřebná pro postup na vyšší Level.
Resistances Hodnoty určují odolnost vaší postavy vůči elementární magii.
Inventory Inventář postavy, v podstatě batoh, v němž skladujete nalezené a potřebné věci.
Scrolls Svitky vyvolávající jednorázově nějaký efekt (Identify nebo Town Portal).
Tomes Kniha, která pojme až 20 svitků jednoho typu a zabere méně místa v inventáři.
Waypoint Veřejně dostupný teleport do určité lokace. Slouží též jako jakási forma Save.
Hirelings Bojovníci, které si najímáte ve městě a oni bojují po vašem boku (v Expansion Setu je můžete i vybavit).
Difficulty Obtížnost hry, po zabití Baala přejdete na vyšší (normal -> nightmare -> hell).
Damage Hodnota poškození, jež způsobíte zbraní nebo kouzlem nepříteli. Většinou se zobrazuje v rozmezí dvou čísel, přičemž Maximum Damage je nejvyšší možné číslo, Minimum Damage je nejnižší.
Melee Damage Damage způsobený zbraní na blízko, útočník musí být hned vedle svého cíle.
Ranged Damage Damage způsobený na dálku lukem, kuší nebo kouzlem.
Magic Damage Elementární Damage způsobený nejčastěji kouzlem, ale i zbraní.
Physical Damage Damage způsobený fyzicky, zbraní na blízko nebo na dálku.
Attack Rating Útočná hodnota, určuje šanci zasáhnutí nepřítele. Tato šance je také závislá na Defense nepřítele.
Defense Obranná hodnota, určuje šanci ubránění se útoku nepřítele. Tato šance je také závislá na Attack Rating nepřítele.
Quest Úkol, který byste měli splnit. Většinou za něj dostanete odměnu a zadává ho nějaké NPC.
NPC Non-Playing Character, postava, s níž si můžete povídat, obchodovat ap., ovšem ona se sama nijak aktivně nezapojuje do hry. Nachází se většinou ve městech.
Skills Schopnost nebo kouzlo vaší postavy. Můžete ho trénovat na vyšší Level.
Casting Delay Prodleva bývající u silnějších Skillů. Po použití schopnosti musíte počkat dobu, jakou určuje Casting Delay, než ji budete moci opět použít.
Mana Cost Cena v Maně za použití schopnosti.
Shrine Oltář, po jehož aktivaci získáte nějaký bonus, nebo naopak nějaký postih.
Immune Pokud je nepřítel Immune vůči nějakému živlu, nezraňují ho žádné schopnosti na této bázi.
Singleplayer Hra jednoho hráče.
Multiplayer Hra více hráčů po síti.
Battle.net Služba poskytovaná Blizzardem, po níž můžete hrát lehce hrát na internetu.
Realm Typ Battle.netu, pravděpodobně nejzábavnější. Postavy se ukládají na server Blizzardu a vy můžete hrát jen online.
Party Spojenectví několika hráčů v multiplayeru. Hráči v partě si pomáhají, společně plní Questy a zabíjejí potvory.
Screenshot Obrázek ze hry získaný pomocí klávesy Print Screen.

Giant Axe Ancient Armor Gothic Plate Great Sword

Atributy předmětů:
Items Předměty.
Armor Zbroj.
Weapons Zbraně.
Melee Weapons Zbraně působící na blízko - meče, sekery, palice ap.
Missile Weapons Zbraně působící na dálku - luky a kuše.
Throwing Weapons Zbraně, které házíte. Jsou to Javelins, a pak různé házecí nože a sekery.
Required Level Level postavy potřebný pro nošení předmětu.
Required Strength Síla (Strength) potřebná pro nošení předmětu.
Required Dexterity Obratnost (Dexterity) potřebná pro nošení předmětu.
Durability Odolnost předmětu, která se používáním snižuje. Klesne-li na 0, nemůžete předmět nosit, dokud ho neopravíte. Durability se dá doplnit na maximum opravou ve městě u kováře
Quantity U Throwing Weapons určuje počet zbraní ve svazku.
Socket Volné místo v předmětu, do něhož můžete vložit Gem, Jewel nebo Rune.
Based on Character Level Velikost bonusu přidávaného předmětem je závislá na Levelu vaší postavy.
Strength Síla postavy, určuje velikost vašeho Melee Damage a zbroje či zbraně, které můžete nosit.
Dexterity Obratnost postavy, určuje velikost Ranged Damage a zbraně, které můžete nosit.
Vitality Atribut určující počet Life vaší postavy.
Energy Atribut určující počet Many vaší postavy.
Life Životní energie, klesne-li na 0, jste mrtví.
Mana Magická energie, je potřebná při používání skillů a kouzel. Pomalu se doplňuje.
Stamina Výdrž vaší postavy při běhu, pokud klesne na 0, nemůžete už běžet, ale pouze jít.
Deadly Strike Šance, že dáte za jeden zásah dvojitý Damage. Hodnoty všech předmětů se většinou sčítají.
Open Wounds Potvora po zásahu krvácí, což jí neustále ubírá Life.
Crushing Blow Šance na ubrání 50% Life nepřítele jednou ranou. Bonusy se opět většinou sčítají. Pro Ranged Weapons je šance snížena na polovinu.
Replenish Life Díky této schopnosti získáváte pomalu zpět ztracené Life, rychlost přibývání závisí na přidávané hodnotě.
Mana Regeneration Určuje rychlost znovudoplňování Many.
Chance to Block Vyjadřuje šanci na vyblokování nepřátelského útoku štítem. Maximální hodnota je 75%.
Light Radius Čím vyšší máte Light Radius, tím je světelný kruh okolo vaší postavy jasnější a vy trochu lépe vidíte.
Damage Taken Goes Mana Určité procento z Damage, který dostanete, je překonvertováno na Manu.
Mana after Each Kill Po zabití libovolné potvory získáte daný počet Many (musíte provést smrtící úder).
+ Fire Skills Přidává všem postavám k jejich Fire Skillům. Jsou to kouzelničiny Fire Spells, amazonky Fire, Explosive a Immolation Arrow, paladinův Holy Fire, druidova Firestorm, Fire Claws, Molten Boulder, Fissure, Volcano, Armageddon a assassinčiny Fists of Fire, Fire Blast, Wake of Fire i Wake of Inferno.
Better Chance of Getting Magic Items Zvyšuje šanci na vypadnutí vzácného předmětu ze zabité potvory nebo z truhly. Pozor, máte-li 100%, nedostáváte pokaždé skvělý předmět, pouze se tato šance na nalezení něčeho dobrého zvýší o 100%!
Hit Causes Monster to Flee Po zasáhnutí potvory je určitá šance, že se obrátí na útěk přímo od vás.
Poison Length Reduced Doba, po kterou na vás působí jed (Poison), je snížena o daná procenta.
Life Stolen per Hit Pokud způsobíte nějakou svojí zbraní Damage, zvýší se vám Life o dané procento z výsledné hodnoty útoku (působí pouze dáváte-li Physical Damage).
Mana Stolen per Hit Pokud způsobíte nějakou svojí zbraní Damage, zvýší se vám Mana o dané procento z výsledné hodnoty útoku (působí pouze dáváte-li Physical Damage).
Faster Hit Recovery Doba, po kterou se vzpamatováváte, když jste zasáhnuti nějakou zbraní (Stun), je zkrácena o danou procentuelní hodnotu.
Damage Reduced Physical Damage mířený na vaší osobu je redukován o danou hodnotu.
Magic Damage Reduced Magic Damage mířený na vaší osobu je redukován o danou hodnotu.
Extra Gold from Monsters Z vámi zabitých potvor padá více peněz.
Faster Cast Rate Svá kouzla a očarování kouzlíte o daný počet procent rychleji.
Attacker Takes Damage Pokud na vás někdo zaútočí, bude zraněn o daný počet Damage.
-% Requirements Podmínky pro používání předmětu (Strength a Dexterity) jsou výrazně sníženy.
Faster Run/Walk Vaše postava běhá i chodí daleko rychleji.
Knockback Při útoku se zbraní odhodíte svoji oběť nazpět, čímž získáte dostatek šasu k provedení dalšího útoku.
Ignores Target's Defense Při počítání šance zásahu se Defense nepřítele sníží na 0. V praxi sice nezasáhnete pokaždé, ovšem šance je velmi vysoká.
Prevent Monster Heal Zasáhnuté monstrum se nebude dál léčit (všechny potvory se sami léčí, na hell obtížnosti celkem rychle).
Half Freeze Duration Délka působení kouzel na bázi ledu je snížena o polovinu.
Indestructible Předmětu neubývá Durability, tudíž nemůže být zničen a nemusí být opravován.
Enhanced Defense Defense brnění je zvýšena o dané procento.
Enhanced Damage Damage zbraně je zvýšen o dané procento.
Damage to Undead Bojujete-li proti potvorám typu Undead, dávate více Damage.
Damage to Demons Bojujete-li proti potvorám typu Demon, dávate více Damage.
Increased Attack Speed Váš útok pomocí zbraně na blízko nebo na dálku je rychlejší.
All Skill Levels Level všech vašich Skillů je zvýšen o danou hodnotu.
All Resistances Vaše Resistances pro všem živlům se zvednou a budou silnější.
Cannot Be Frozen Vaše postava nemůže být zmrazena.
Slows Target Cíl vašeho útoku je zpomalen o danou procentuelní hodnotu. Zmodrá, jakoby byl zasažen ledovým kouzlem, ovšem ve skutečnosti má jen zpomalenou chůzi a rychlost útoku.
Piercing Attack Útočíte-li luke, kuší nebo Javeliny, váš projektil projde zasaženým nepřítelem a má šanci zranit i někoho jiného, kdo mu stojí v cestě.
Adds Damage K vašemu útoku přidá danou hodnotu Damage (může být Physical, ale i Magic).
Chance to Cast When Struck Šance, že sami od sebe zakouzlíte daný Skill na určeném Levelu, pokud budete zasaženi nepřítelem.
Chance to Cast On Attack Šance, že sami od sebe zakouzlíte daný Skill na určeném Levelu, pokud útočíte na nepřítele.
Faster Block Rate Rychlost vyblokování útoku vaším štítem je rychlejší.
Defense vs. Melee Zvyšuje vaši Defense o danou hodnotu, pokud je na vás veden útok na blízko.
Defense vs. Missile Zvyšuje vaši Defense o danou hodnotu, pokud jde na vás střela z dálky (nefunguje na kouzla).
Absorb Určité procento z Damage, který dostanete od daného živlu, přemění na Life. To znamená, že máte-li 20% Fire Absorb, je to v podstatě totéž jako 40% Fire Resistance, ovšem Absorb není narozdíl od Resistance omezen limitem 75%!
Replenishes Quantity Vyskytuje se u některých Throwing Weapons. Počet zbraní ve svazku se pomalu sám od sebe doplňuje.
Hit Blinds Target Zásah potvoru na čas oslepí a otupí její smysly.
Hit Freezes Target Po zásahu potvory máte určitou šanci, že ji zmrazíte. Tato šance záleží na tom, jak moc se vás Level liší od Levelu potvory. Doba trvání může být od 1 do 10 sekund.

Základní pojmy  Atributy předmětů

Diablo® II - ©2000 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. Diablo® II: Lord of Destruction™ - ©2001 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Lord of Destruction is a trademark and Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.