Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user: 'diablo@localhost' (Using password: YES) in /domains9/gameplanet-cz/diablo/www_root/print.php3 on line 2
Abanova kobka - náhled pro tisk

Platí pouze pro Expansion Set Items - Large Charms: Magické předpony a přípony Platí pouze pro Expansion Set

[ Magické přípony a předpony: Small Charms | Grand Charms ]

Na této stránce najdete seznam všech magických předpon a přípon, které jsou dostupné na Large Charms. Large Charms můžete získat pouze v Magic Item verzi, tzn. že mohou mít maximálně 1 předponu a 1 příponu, někdy však pouze předponu či příponu. V posledním sloupci v závorce za jménem předmětu je potřebný Item Level. Kalkulace s Item Levely jsou u Large Charms stejné jako u obyčejných magických předpon a přípon, pro více informací se podívejte do těchto sekcí.

Pokud bude hodnota bonusu v rozsahu několika hodnot, mohou být pro jednu předponu či příponu dva i více Item Levelů. V hranatých závorkách za Item Levelem bude potom napsáno, pro jaké hodnoty bonus platí!

 

[ Předpony | Přípony ]

 

Magické předpony pro Large Charms
Stout +2-12 Defense Large Charms (1)[2-3] (14)[4-6] (20)[8-12]
Burly +13-30 Defense Large Charms (26)[13-18] (32)[20-30]
Stalwart +30-60 Defense Large Charms (38)[30-40] (45)[45-60]
Red +1 to Minimum Damage Large Charms (30)
Sanguinary +2 to Minimum Damage Large Charms (60)
Jagged +1 to Maximum Damage Large Charms (33)
Forked +2 to Maximum Damage Large Charms (52)
Rugged +8-32 Maximum Stamina Large Charms (1)[8-16] (7)[17-25] (21)[26-32]
Bronze +4-25 to Attack Rating Large Charms (1)[4-8] (7)[6-12] (16)[13-25]
Iron +39-51 to Attack Rating Large Charms (25)[26-38] (34)[39-51]
Steel +52-64 to Attack Rating Large Charms (43)[52-64] (52)[65-77]
Fine +10-20 to Attack Rating
+1-3 Maximum Damage
Large Charms (19)
Sharp +21-48 to Attack Rating
+4-6 Maximum Damage
Large Charms (28)
Lucky +1-6% Better Chance of Getting Magic Items Large Charms (34)[1] (53)[2-3] (61)[4-6]
Lizard's +2-12 Mana Large Charms (1)[2-4] (9)[5-7] (17)[8-12]
Snake's +13-23 Mana Large Charms (23)[13-18] (33)[19-23]
Serpent's +24-34 Mana Large Charms (41)[24-29] (49)[30-34]
Shimmering All Resistances +3-8% Large Charms (17)[3-5] (34)[6-8]
Azure Resist Cold +4-7% Large Charms (1)
Lapis Resist Cold +8-10% Large Charms (16)
Cobalt Resist Cold +11-12% Large Charms (25)
Sapphire Resist Cold +13-15% Large Charms (35)
Crimson Resist Fire +4-7% Large Charms (1)
Russet Resist Fire +8-10% Large Charms (16)
Garnet Resist Fire +11-12% Large Charms (25)
Ruby Resist Fire +13-15% Large Charms (35)
Tangerine Resist Lightning +4-7% Large Charms (1)
Ocher Resist Lightning +8-10% Large Charms (16)
Coral Resist Lightning +11-12% Large Charms (25)
Amber Resist Lightning +13-15% Large Charms (35)
Beryl Resist Poison +4-7% Large Charms (1)
Viridian Resist Poison +8-10% Large Charms (16)
Jade Resist Poison +11-12% Large Charms (25)
Emerald Resist Poison +13-15% Large Charms (35)
Septic Add 3 Poison Damage over 2 Seconds Large Charms (9)
Envenomed Add 9 Poison Damage over 2 Seconds Large Charms (26)
Toxic Add 18 Poison Damage over 2 Seconds Large Charms (46)
Pestilent Add 36 Poison Damage over 2 Seconds Large Charms (66)
Snowflake Add 2-3 Minimum Cold Damage
Add 3-5 Maximum Cold Damage
Duration: 1 Second
Large Charms (18)
Shivering Add 4-5 Minimum Cold Damage
Add 6-10 Maximum Cold Damage
Duration: 1 Second
Large Charms (29)
Boreal Add 6-10 Minimum Cold Damage
Add 11-20 Maximum Cold Damage
Duration: 1 Second
Large Charms (49)
Hibernal Add 11-15 Minimum Cold Damage
Add 21-30 Maximum Cold Damage
Duration: 1 Second
Large Charms (69)
Ember Add 1 Minimum Fire Damage
Add 2-3 Maximum Fire Damage
Large Charms (13)
Smoldering Add 2-3 Minimum Fire Damage
Add 4-12 Maximum Fire Damage
Large Charms (27)
Smoking Add 4-9 Minimum Fire Damage
Add 13-27 Maximum Fire Damage
Large Charms (47)
Flaming Add 10-27 Minimum Fire Damage
Add 28-43 Maximum Fire Damage
Large Charms (67)
Static Add 1 Minimum Lightning Damage
Add 5-9 Maximum Lightning Damage
Large Charms (14)
Glowing Add 1 Minimum Lightning Damage
Add 10-26 Maximum Lightning Damage
Large Charms (28)
Arcing Add 1 Minimum Lightning Damage
Add 27-58 Maximum Lightning Damage
Large Charms (48)
Shocking Add 1 Minimum Lightning Damage
Add 59-90 Maximum Lightning Damage
Large Charms (68)

 

Magické přípony pro Large Charms
Craftsmanship +1 to Maximum Damage Large Charms (26)
Quality +2 to Maximum Damage Large Charms (56)
Dexterity +2-5 to Dexterity Large Charms (3)[2-3] (18)[4-5]
Balance 8% Faster Hit Recovery Large Charms (19)
Greed 5-22% Extra Gold From Monsters Large Charms (1)[5-10] (20)[11-22]
Life +6-15 Life Large Charms (1)[6-10] (12)[11-15]
Substinence +16-25 Life Large Charms (26)[16-20] (42)[21-25]
Vita +26-35 Life Large Charms (58)[26-30] (74)[31-35]
Strength +2-5 to Strength Large Charms (3)[2-3] (18)[4-5]
Inertia 5% Faster Run/Walk Large Charms (24)
Blight Add 3 Poison Damage over 2 Seconds Large Charms (5)
Venom Add 6 Poison Damage over 2 Seconds Large Charms (13)
Pestilence Add 9 Poison Damage over 2 Seconds Large Charms (23)
Anthrax Add 12 Poison Damage over 2 Seconds Large Charms (33)
Frost Add 1 Minimum Cold Damage
Add 2-3 Maximum Cold Damage
Duration: 1 Second
Large Charms (9)
Icicle Add 2 Minimum Cold Damage
Add 4-5 Maximum Cold Damage
Duration: 1 Second
Large Charms (15)
Glacier Add 3 Minimum Cold Damage
Add 6-8 Maximum Cold Damage
Duration: 1 Second
Large Charms (25)
Winter Add 4-6 Minimum Cold Damage
Add 9-12 Maximum Cold Damage
Duration: 1 Second
Large Charms (35)
Flame Add 1 Minimum Fire Damage
Add 2 Maximum Fire Damage
Large Charms (7)
Fire Add 2 Minimum Fire Damage
Add 3-5 Maximum Fire Damage
Large Charms (14)
Burning Add 3-5 Minimum Fire Damage
Add 6-11 Maximum Fire Damage
Large Charms (24)
Incineration Add 6-10 Minimum Fire Damage
Add 12-17 Maximum Fire Damage
Large Charms (34)
Shock Add 1 Minimum Lightning Damage
Add 3-5 Maximum Lightning Damage
Large Charms (7)
Lightning Add 1 Minimum Lightning Damage
Add 6-13 Maximum Lightning Damage
Large Charms (14)
Thunder Add 1 Minimum Lightning Damage
Add 14-25 Maximum Lightning Damage
Large Charms (24)
Storms Add 1 Minimum Lightning Damage
Add 26-38 Maximum Lightning Damage
Large Charms (34)